ISOSCAN® EDS151

ISOSCAN® EDS151 за автоматизирано търсене на изолационни дефекти.

Проявявам интерес към продукта:  Описание

  ISOSCAN® EDS151
  Автоматизирано търсене на изолационни дефекти в работен режим
  Приложение в силови вериги
  6 измервателни канала
  Интегрирани измервателни токови трансформатори
  Приборът за търсене на изолационни дефекти EDS151 се прилага заедно с ISOMETER®isoMED427P за локализиране на изолационни дефекти в незаземени електрозахранвания (IT-системи). За целта с интегрираните измервателни токови трансформатори той измерва и оценява генерираните тестови сигнали от ISOMETER® isoMED427P. В един EDS151 са интегрирани шест измервателни токови трансформатора, през които могат да минат всички тоководещи проводници на един извод. Времето за реакция за алармено съобщение, включително индикация на съответен индикаторен прибор (напр. MK2430) възлиза максимално на 8 s.
  До 88 EDS151 могат да бъдат свързани чрез интерфейс RS485 (BMS-Protokoll) и по този начин да бъдат контролирани до 528 извода. Активирането на BMS-шината се показва чрез сигнален LED.

  СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ