ISOSCAN® EDS441

Автоматизирано търсене на изолационни дефекти по време на експлоатационния режим.

Проявявам интерес към продукта:  Описание

  Автоматизирано търсене на изолационни дефекти по време на експлоатационния режим.
  Приложение във вериги за управление.
  12 измервателни канала за измервателни токови трансформатори.
  Контролиране на свързването на токовите трансформатори.
  Приборите за търсене на изолационни дефекти ISOSCAN® EDS441 се прилагат, заедно с ISOMETER® iso685-D-P или изпитателен генератор PGH, за локализиране на изолационни дефекти в незаземени електрозаханвания (IT-системи).
  За целта с измервателните токови трансформатори се измерват и оценяват изпитателните токови сигнали, произведени от прибора за контрол на изолация iso685-D-P или генератора PGH. Към един EDS441 могат да бъдат свързани до 12 измервателни токови трансформатора. Общо могат да бъдат наблюдавани до 50 прибора за търсене на изолационни дефекти през интефрейс RS-485-Schnittstelle (BS-Bus-Protokoll), което представлява до 600 извода.

  СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ