IT мрежа

IT мрежата е една от трите мрежи (IT, TN и TT) по отношение на заземяването на активните тоководещи части.

Проявявам интерес към продукта:    Описание

    При IT мрежата не съществуват заземени тоководещи части или звезден център при АС напрежение, нито някой от полюсите при DC напрежение.

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ