Измервателни трансформатори

Токови и напреженови трансформатори за ниско напрежение

Проявявам интерес към продукта:    Описание

    Токови трансформатори – разглобяеми, неразглобяеми, сумиращи, ***/5А, ***/1А, 5+5/5А, 5+5+5+/5А
    Напреженови трансформатори – ***/100V, до 1000V
    Преобразуватели на ток и напрежение

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ