Hot

KRBM

Реактираните ККУ са предназначени за поддържане на предписания фактор на мощността при наличие на повишени нива на висши хармоници.

Проявявам интерес към продукта:    Описание

    Реактираните ККУ са предназначени за поддържане на предписания фактор на мощността при усложнени мрежови условия и повишени нива на висши хармоници в мястото на присъединяване. Биват наричани още пасивни филтри за висши хармоници.

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ