LINETRAXX® CMD420/CMD421

Токово реле за мониторинг на 3 АС мрежи с помощта на токови трансформатори.

Проявявам интерес към продукта:  Описание

  Устройствата за мониторинг на ток CMD420/421 наблюдават променливите токове, като използват три измервателни входа за максимален ток, минимален ток или минимален/максимален ток (функция на прозоречен дискриминатор). Токовете се измерват като r.m.s. стойности (AC). Текущо измерените стойности се показват непрекъснато на LC дисплея. Съответният измервателен канал може да бъде избран чрез бутоните със стрелка нагоре или стрелка надолу. Измерените стойности, предизвикващи превключването на аларменото реле, се запаметяват. Благодарение на настройващите се времена на закъснение могат да се вземат предвид специфични за инсталацията характеристики.
  За измерването трябва да се свържат три стандартни токови трансформатора към съответния CMD420/421. Коефициентът на трансформация „n“ на токовите трансформатори (n = x/1A респ. n = x/5A) може да бъде настроен до коефициент n = 2000.
  Токовете могат да се подават от 3-фазна система или от три различни еднофазни системи.
  Серията CMD420/421 изисква външно захранващо напрежение.

  СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ