LINETRAXX® CME420

Мултифункционално АС токово реле

Проявявам интерес към продукта:    Описание

    Токовите релета от серията CME420 наблюдават минимален и максимален ток в променливотокови системи, както и тока между две прагови стойности (функция на прозорец). Токовете се измерват като r.m.s. стойности (AC). Текущо измерената стойност се показва непрекъснато на LC дисплея. Измерената стойност, необходима за задействане на аларменото реле се запаметява. Благодарение на настройващите се времена на закъснение могат да се вземат предвид специфични за инсталацията характеристики. Измерването на тока е възможно директно или индиректно чрез стандартни токови трансформатори (x/5 A). Необходимо е външно захранващо напрежение.

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ