LINETRAXX® RCMS150 series

AC/DC монитор за диференциален ток тип B с 6 интегрирани измервателни трансформатора.

Проявявам интерес към продукта:    Описание

    Шестканалните RCMS150… монитори за диференциален ток са предназначени за измерване на DC и AC диференциални токове в заземени захранващи мрежи, които могат да възникнат от дефекти в изолацията на консуматорите. Уредите могат да измерват диференциални токове до IΔ = 500 mA в честотен диапазон DC…2 kHz. Те са подходящи за приложения с ток на натоварване до 32 A и следователно са специално предназначени за наблюдение на крайни вериги. Две отделно настройващи се стойности на реакция могат да се използват за разграничаване между предварително предупреждение и аларма.
    Уредите разполагат с интерфейс RS-485 с възможност за избор на BMS протокол или Modbus RTU, по който се предават стойностите на измерванията и алармите. Чрез този интерфейс е възможно и параметриране.
    Във всеки случай трябва да се използва индивидуално параметриране за адаптиране към мрежата и условията на приложение.

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ