LINETRAXX® RCMS460-D

Многоканално мониторингово устройство за диференциални токове.

Проявявам интерес към продукта:    Описание

    Системата RCMS се състои от един или повече монитори за диференциален ток RCMS460-D/-L или RCMS490-D/-L, които са в състояние да открият и измерят токове на дефекта, диференциални и работни токове в заземени захранващи мрежи чрез съответните измервателни токови трансформатори. Максималното напрежение на системата, която трябва да се следи, зависи от номиналното изолационно напрежение на измервателния токов трансформатор, респ. зависят от кабелите или проводниците.

    Всяка комбинация от различни серии измервателни токови трансформатори може да бъде свързана към измервателните канали на монитора. Всеки RCMS460-D/-L и RCMS490-D/-L има 12 измервателни канала. Чрез BMS шина (RS-485 интерфейс с BMS протокол) могат да бъдат свързани до 90 монитора за диференциален ток, като по този начин могат да се наблюдават до 1080 измервателни канала (подвериги).

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ