LINETRAXX® RCMS490-D

Многоканално мониторингово устройство за диференциални токове с релеен изход на всеки канал.

Проявявам интерес към продукта:    Описание

    Системата RCMS се състои от един или повече монитори за остатъчен ток RCMS460-D/-L или RCMS490-D/-L, които са в състояние да открият и измерят дефектни токове, диференциални и работни токове в заземени захранващи мрежи чрез съответните измервателни токови трансформатори. Максималното напрежение на системата, която трябва да се следи, зависи от номиналното изолационно напрежение на измервателния токов трансформатор, респ. зависят от кабелите или проводниците.
    Всяка комбинация от различни серии измервателни токови трансформатори може да бъде свързана към измервателните канали на монитора. Всеки RCMS460-D/-L и RCMS490-D/-L има 12 измервателни канала. Чрез BMS шина (RS-485 интерфейс с BMS протокол) могат да бъдат свързани до 90 монитора за остатъчен ток, като по този начин могат да се наблюдават до 1080 измервателни канала (подвериги).
    Ако този продукт трябва да се използва за защита на персонала, пожар или растения, може съответно да се настрои честотната характеристика. Измерените токове могат да бъдат анализирани за хармоници.

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ