LINETRAXX® SmartDetect RCMS410

LINETRAXX® SmartDetect RCMS410
Диференциално токово реле

Проявявам интерес към продукта:  Описание

  LINETRAXX® SmartDetect RCMS410
  Анализ на висши хармоници до порядък 400. Настройваеми честотни характеристики.
  Комуникация през различни интерфейси.
  LINETRAXX® SmartDetect RCMS410 е диференциално токово реле с 4 канала в компактен корпус. Измерване на променливи, импулсни и/или смесени токове в заземени мрежи. Измерва диференциални токове между 2 mA и 70 A при постоянно напрежение, както и променливо напрежение в честотен обхват от 15 Hz до 20 kHz и е разработено за гъвкава употреба в различни приложение.
  Въпреки малките си размери и компактна конструкция RCMS410 е много мощно. Може едновремено да контролира до 4 канала за диференциален ток. Чрез разделно настройвани стойности за заработване може да се различават предупредителна и главна аларма, както и RMS-стойност от AC и DC, отделни AC- и DC-компоненти. С помощта на специални функции за анализ могат да се измерят висши хармоници до порядък 400.
  Към изходите за диференциален ток трябва да се свържат съответните измервателни токови трансформатори (напр. от серия CTUB100 и серия CTAC).
  При RCMS410 индикаторните и обслужващи елементи са силно намалени. Цветни светодиоди показват актуалното състояние на прибора и мрежата. Има и бутон за тест и нулиране. Настройването на необходимите параметри за уредбата става през Modbus RTU или посредством NFC-интерфейст през Bender Connect App (и в изключено състояние). Възможна е и заводска настройка на работните параметри.

  СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ