LINETRAXX® VMD420

Контролиране на минимално и максимално напрежение и честота в 3(N)AC-системи 0…500 V.

Проявявам интерес към продукта:  Описание

  LINETRAXX® VMD420
  Контролиране на минимално и максимално напрежение и честота в 3(N)AC-системи 0…500 V
  Различни избираеми контролни функции < U, > U, < f/> f
  Контролиране на асиметрия, отпадане на фаза, фазова последователност.
  Настройваеми времезакъснение за стартиране, заработване и отпадане.
  Мултифункционалните напреженови релета от серия VMD420 контролират честоти, минимални напрежения, максимални напрежения и напрежение между две прагови стойности в 3(N)AC-системи . Напреженията се измерват като ефективни стойности. Актуалната измерена стойност се показва непрекъснато на LC-дисплей. Стойността на измерената стойност, водеща до сработване на аларменото реле, се запаметява. Чрез настройваеми времезакъснения могат да се отчетат специфични условия като пускови режими, кратковремени промени в напрежението и т.н.

  СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ