LINETRAXX® VMD421H

LINETRAXX® VMD421H
Контролиране на минимално и максимално напрежение и честота в 3(N)AC-системи 0…500 V.

Проявявам интерес към продукта:  Описание

  LINETRAXX® VMD421H
  Контролиране на минимално и максимално напрежение и честота в 3(N)AC-системи 0…500 V
  Интегриран модул за съхранение на енергия.
  Контролиране на асиметрия, отпадане на фаза, фазова последователност.
  Настройваеми времезакъснения на стартиране, сработване и възвръщане.
  Различни избираеми контролни функции < U, > U, < f/> f
  Мултифункционалните напреженови релета от серия VME421H контролират честота, минимално напрежение, максимално напрежение и напрежение между две прагови стойности (рамкова функция) в 3(N)AC-системи. Напреженията се измерват като ефективни стойности. Актуалната измерена стойност се показва непрекъснато на LC-дисплей. Стойността на измерената стойност, водеща до сработване на аларменото реле, се запаметява. Чрез настройваеми времезакъснения могат да се отчетат специфични условия като пускови режими, кратковремени промени в напрежението и т.н.
  VMD421H получава захранващо напрежение от контролираната система и има вътрешен модул за съхранение на енергия.

  СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ