LINETRAXX® VMD423/VMD423H

LINETRAXX® VMD423/VMD423H са прибори за контролиране на напрежение и честота
При присъединяването към обществените електрически мрежи на генериращи уредби над 30 kW (например комбинирани топлинни/електро блокови централи; вятърни, водни и фотоволтаични уредби) съгласно DIN V VDE V 0126-1-1 е задължително да се предвиди контрол на напрежение и честота за целите на отделяне от обществената мрежа.

Проявявам интерес към продукта:  Описание

  LINETRAXX® VMD423/VMD423H
  При присъединяването към обществените електрически мрежи на генериращи уредби над 30 kW (например комбинирани топлинни/електро блокови централи; вятърни, водни и фотоволтаични уредби) съгласно DIN V VDE V 0126-1-1 е задължително да се предвиди контрол на напрежение и честота за целите на отделяне от обществената мрежа.
  Трифазните напреженови и честотни релета от серията VMD423 контролират непрекъснато напрежението и честотата на обществената мрежа. При генериране към мрежа средно напрежение изходящите напрежения и честоти се измерват през напреженови трансформатори (100 V). При преминаване на граничните стойности за време от ≤ 80 ms сработва сигнално реле. Превишаване на напрежението (> U2), измерено като средна стойност в рамките на 10 минути, води до сработване на сигнално реле.
  Напреженията се измерват като ефективни стойности. Допълнително се измерват асиметрия, отпадане на фаза и фазова последователност.
  Актуалните измерени стойностти се показват непрекъснато на LC-дистлей. Стойността, водеща до сработване на сигналното реле, се запаметява. Чрез настройващи се времена на сработване и възвръщане могат да се съблюдават изискванията на елекроснабдителното предприятие.
  Вариантът VMD423 изисква отделно захранващо напрежение, докато вариантът VMD423H се захранва от мрежата.

  СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ