LINETRAXX® VMD460-NA

LINETRAXX® VMD460-NA осъществяват защита на мрежа и уредба с предварително зададени основни програми.

Проявявам интерес към продукта:


  Описание

  LINETRAXX® VMD460-NA осъществяват защита на мрежа и уредба с предварително зададени основни програми за специфични норми.
  VDE-AR-N 4105:2018-11
  VDE-AR-N 4110:2018-11
  G99/1-4:2019
  G98/1-4:2019
  Разпознаване на островен режим df/dt (ROCOF)
  Непрекъснато контролиране на фазно и линейно напрежение.
  Дистанционно изключване.
  VMD460-NA е защита на мрежата и генериращата мощност, която отделя чрез куплиращ прекъсвач връзката между обществената мрежа и генериращата уредба. Ако измерените стойности на напрежение и честота се намират извън нормативно изискваните прагови стойности, релетата на VMD460-NA заработват. VMD460-NA подлежи на мултифункционална настройка. Актуалните измервани стойности се показват непрекъснато на LC-дисплей. Стойностите, водещи до сработване на релето, се запазетяват.

  СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ