LINETRAXX® VMD461 с CD440

LINETRAXX® VMD461 с CD440
Контрол на напрежение до 1200 V.

Проявявам интерес към продукта:  Описание

  LINETRAXX® VMD461 с CD440
  Контрол на напрежение до 1200 V
  Изобразяване на всички функции в ANSI-кодове
  Тристепенно контролиране на напрежение и честота с времезакъснение при заработване и възвръщане
  Приложение в различни мрежови форми, като AC, 3AC, 3NAC и DC
  Мултифункционалното напреженово реле VMD461 контролира честоти, минимални и максимални напрежения в DC-, AC- и 3(N)AC-системи. Фазните и линейните напрежения се измерват като ефективна стойност и се показват непрекъснато на дисплея. Стойностите, водещи до сработване на релето, се запаметяват.
  VMD461 допълнителни измервателни функции за
  ROCOF df/dt
  Контролиране на векторно изменение
  Контролиране на несиметрия
  Контролиране на посока на полето
  За всички налични измервателни функции са определени съответни ANSI-кодове.
  Чрез настройващите времезакъснетия могат да се вземат под внимание специфични изисквания.
  VMD461 ползва отделно захранващо напрежение.
  Допълнителното използване на свързващия прибор CD440 разширява контролирания напреженов обхват до DC/3AC 1200 V, респ. 1AC/3NAC 690 V.

  СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ