LINETRAXX® VME420

LINETRAXX® VME420
Контролиране на минимално и максимално напрежение и честота kd AC/DC-системи 0…300 V.

Проявявам интерес към продукта:


  Описание

  LINETRAXX® VME420
  Контролиране на минимално и максимално напрежение и честота на AC/DC-системи 0…300 V
  Избираеми различни функции < U, > U, < f, > f
  Настройваеми времезакъснение за стартиране, заработване и отпадане.
  Парола за настройване на прибора.

  Напреженовите релета от серия VME420 контролират честота, минимално напрежение, максимално напрежение и напрежение между две прагови стойности в AC- и DC-системи. Напреженията се измерват като ефективни стойности. Актуалната измерена стойност се показва непрекъснато на LC-дисплей. Стойността на измерената стойност, водеща до сработване на аларменото реле, се запаметява. Чрез настройваеми времезакъснения могат да се отчетат специфични условия като пускови режими, кратковремени промени в напрежението и т.н.
  VME420 работи с външно захранващо напрежение.

  СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ