MB

MB100 е система за наблюдение на батерията, предназначена за 24/7 наблюдение на стационарни акумулаторни системи.

Проявявам интерес към продукта:  Описание

  Системата за наблюдение на батерията MB100 е система за наблюдение на батерията, предназначена за 24/7 наблюдение на стационарни акумулаторни системи.
  Системата се състои от монтиран на стената контролен блок и модули, които са монтирани върху клетките на батерията. В зависимост от вида на използваните модули, свързването е 1 модул на една клетка или 1 модул на 4 клетки.
  Две паралелни батерийни поредици могат да се наблюдават едновременно. Данните в реално време могат да се видят на 10′ монитор на контролния блок. Системата за наблюдение на батерията позволява на потребителя да изтегли измерените данни на компютър с помощта на предоставеното софтуерно приложение. Изтеглените данни могат да бъдат запазени в база данни.
  Настройките за всяка сесия за наблюдение могат да бъдат зададени с помощта на дисплея на контролния блок или с помощта на компютърния софтуер. Потребителят може да въвежда алармени стойности за всеки от измерваните параметри. Ако някое от измерванията надхвърли граничните стойности, потребителят ще бъде уведомен чрез имейл, който е въвел в настройките.
  MB100 може да измерва следните параметри:
  Стрингово напрежение
  Стрингов ток
  Клетъчно напрежение
  Клетъчен ток
  Клетъчна температура
  Температура на околната среда
  Междуклетъчно свързващо напрежение – при използване на CVM модули

  СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ