MIC-10

Прибор с компактни размери за измерване на изолационно съпротивление до 10 GΩ

Проявявам интерес към продукта:    Описание

    Прибор за измерване на изолационно съпротивление. Избор на обхват – 50, 100, 250, 500, 1000 V. Непрекъснато отчитане на измереното съпротивление на изолацията. Автоматично разреждане на капацитета на измервания обект, след теста. Звукова сигнализация на петсекундни времеви интервали. Показания на действителното измервано напрежение по време на измерване. Защита срещу измерване на обекти под напрежение. Трипроводно измерване. Измерване на ниско напрежение на непрекъснатост и съпротивление на веригата. Измерване на постоянно и променливо напреженио до 600 V. IP67.

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ