MIC-15к1

Премиум прибор за измерване на изолационно съпротивление до 40 TΩ

Проявявам интерес към продукта:  Описание

  Анализ на изолацията в широк диапазон. Индикатор за частично разреждане PDI. Диагностика на изолационни системи на база стандартни измервания на IR, DAR, PI, SV, RT, DD. Позволява тестване на електрическата издръжливост на изпитвания обект – индикация на пробивно напрежение. Високата устойчивост на електромагнитни смущения гарантира непрекъсната работа в електроцентрали и в непосредствена близост до далекопроводи с високо напрежение до 1200 kV AC и 800 kV DC. Функцията за плавно нарастване на напрежението във времето (RT – Ramp Test) позволява да се констатират частичните разряди в съоръжението и да се извърши частична локализация на възникването им. Ефективен преобразувател с мощност ~150 W, който позволява изгаряне на изолацията, позволявайки точно определяне на местоположението на късо съединение на кабели и проводници, като се използва едно от следните:
  визуален метод (ако захранващите кабели се виждат по цялата дължина),
  рефлектометрични методи, детектор на сеизмично-акустични вълни или с A-рамка за указване на посоката на разлома (проводникът трябва да бъде заровен в земята с директен контакт със земята).
  Съвместим с външен софтуер. Измервателният уред MIC-15k1 е предназначен за измерване на изолационното съпротивление на електрически обекти (едножилни и многожилни кабели, трансформатори, двигатели и генератори, кондензатори, ключове и други устройства, инсталирани в електроцентрали). Особено се препоръчва за измервания в зони с много големи електромагнитни смущения, напр. електрически подстанции с 1200 kV AC и 800 kV DC. Благодарение на измервателното напрежение от 15 kV (в съответствие с ANSI / NETA ATS-2009 ТАБЛИЦИ 100.1) измервателният уред може да се използва за измерване на обекти с номинално напрежение над 34,5 kV. Измервателят показва коефициента на диелектрична абсорбция DAR, поляризационния индекс PI и стойността на диелектричния разряд DD. Устройството позволява на потребителя да оцени състоянието на изолацията чрез прилагане на тестовото напрежение постепенно на стъпки (SV – Step Volatge) или плавно (RampTest – RT). Вградени цифрови филтри, с време за осредняване 10, 30, 60, 100, 200 сек. гарантират стабилни резултати от измерването в зони със силни електромагнитни смущения. Автоматично запазване на резултатите от измерването. IP67.

  СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ