MIC-2501

Прибор за измерване на изолационно съпротивление до 1 TΩ

Проявявам интерес към продукта:


    Описание

    Прибор за измерване на изолационното съпротивление с обхват 100…2500 V, избрано на стъпки от 100 V. Непрекъснато отчитане на измереното изолационно съпротивление или ток на утечка. Автоматично разреждане на капацитета на измервания обект след завършване на измерването на изолационното съпротивление. Звукова сигнализация на петсекундни времеви интервали, улесняваща улавянето на времеви характеристики. Времена на измерване T1, T2 и T3 за измерване на коефициентите на поглъщане (Ab/PI/DAR) при 15, 60 и 600 s и поляризационен индекс. Отчитане на действителното измервано напрежение по време на измерване. Защита срещу измерване на обекти под напрежение. IP 65. Ниска консумация на енергия от батерията и възможността за презареждане по време на измерване, MIC-2501 е полезен и за измервания по време на изграждане и поддръжка на фотоволтаични инсталации.

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ