MIC-30

Прибор за измерване на изолационно съпротивление до 100 GΩ.

Проявявам интерес към продукта:    Описание

    Прибор за измерване на изолационно съпротивление с измервателно напрежение, избрано от: 50, 100, 250, 500, 1000 V или свободно конфигурируемо в диапазона от 50…1000 V на стъпки от 10 V. Непрекъснато отчитане на измереното изолационно съпротивление или ток на утечка. Автоматично разреждане на капацитета на измервания обект след завършване на измерването на изолационното съпротивление. Звукова сигнализация на петсекундни времеви интервали, улесняваща улавянето на времеви характеристики. Синхронизиране на времената на измерване T1, T2 и T3 за измерване на един или два коефициента на поглъщане в диапазона от 1… 600 секунди. Показания на действителното измервано напрежение по време на измерване. Защита срещу измерване на обекти под напрежение. Измерване на променливо и постоянно напрежение до 600 V. IP67.

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ