MIC-5001

Прибор за измерване на изолационно съпротивление до 5 TΩ

Проявявам интерес към продукта:


    Описание

    Уредът за измерване на изолационно съпротивление MIC-5001 е надежден инструмент за измерване на изолационно съпротивление избрано в диапазона от 50…500 V със стъпки от 50 V и от 500 до 5000 V със стъпки от 100 V. Непрекъснато отчитане на измереното изолационно съпротивление или ток на утечка. Автоматично разреждане на капацитета на измервания обект след завършване на измерването на изолационното съпротивление. Звукова сигнализация на интервали от пет секунди, улесняваща улавянето на времеви характеристики. Време на измерване T1, T2 и T3 за измерване на коефициента на диелектрична абсорбция (DAR) и поляризационния индекс (PI). Отчитане на действителното измервано напрежение по време на измерване. Защита срещу измерване на обекти под напрежение. Дву- или трипроводен метод за измерване на изолационното съпротивление. Измерване на изолационното съпротивление по метода RampTest и измерване на пробивното напрежение със скорост на нарастване до ~1 kV/s. Измерване на постоянни и променливи напрежения в диапазона 0…750 V. 990- клетъчна памет (11 880 записа), предаване на данни към компютър чрез USB кабел. Захранване от акумулатор. В допълнение, той се характеризира с ниска консумация на енергия от батерията и е възможно да се зареждат батериите дори по време на измервания. IP65.

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ