MIC-5005 – 2897.15 лв. без ДДС

Прибор за измерване на изолационно съпротивление до 15 TΩ

Проявявам интерес към продукта:    Описание

    Уредът за измерване на изолационно съпротивление представлява надежден инструмент за измерване на изолационно съпротивление с измервателно напрежение в диапазона 50…5000 V, 50…1000 V на стъпки от 10 V, 1…5 kV на стъпки от 25 V. Непрекъсната индикация на измереното изолационно съпротивление и ток на утечка. Автоматично разреждане на измереното напрежение на капацитета на обекта след края на измерването на изолационното съпротивление. Акустична сигнализация на 5-секундни интервали за улесняване на улавянето на времеви характеристики. Регулируемо време за измерване – макс. 99’59“. Измерени T1, T2 и T3 тестови времена за измерване на един или два коефициента на поглъщане от диапазона от 1…600 s. Измерване на коефициенти: поляризация (PI), абсорбция Ab1, Ab2, коефициент на диелектрична абсорбция (DAR). Индикация на действителното изпитвателно напрежение по време на измерване. Изпитателен ток: 1,2 mA или 3 mA; Дву- и трипроводен метод за измерване на изолационното съпротивление. Измервания с тестови кабели до 20 m. Защита срещу измерване на обекти под напрежение. Измерване на капацитет по време на измерване на RISO. Измерване на изолационното съпротивление на стъпково напрежение (SV). Изчисляване на диелектричния разряд (DD). Цифрови филтри за измервания със силни смущения. Висока устойчивост на смущения – цифрови филтри (10 s, 30 s, 60 s). Измерване на капацитет по време на измерване на RISO. Измерване на тока на утечка по време на изпитване на изолационното съпротивление. Измерване на постоянно и променливо напрежение в диапазона 0…600 V. 990 клетки памет (11880 записа) с възможност за безжично предаване на данни към компютър (с Bluetooth) или чрез USB кабел. Захранване от мрежата или батерията. IP67.

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ