MIC-RS

Прибор за измерване на изолационно съпротивление до 10 GΩ – Проектиран за индустрията

Проявявам интерес към продукта:    Описание

    Прибор за измерване на изолаионно съпротивление. Избираемо напрежение на измерване: 500 V или 1000 V. Автоматично разреждане на капацитета на измервания обект след завършване на измерването на изолационното съпротивление. Ток на измерване ≤2 mA. Защита срещу измерване на обекти под напрежение. Дву- или трипроводен метод за измерване на изолационното съпротивление
    Измерване на капацитет след измерване на RISO. Измерване на съпротивление при ниско напрежение. Предаване на данни към управляващо устройство чрез RS-232 интерфейс. Външно захранване. Инструментът отговаря на изискванията, определени от стандарт EN IEC 61557
    Уредът е предназначен за вграждане/постоянен монтаж. Той играе вторична/подчинена роля, което означава, че изпълнява командите, издадени от главното/главното контролно устройство и не инициализира предаването самостоятелно. Позволява измерване на изолационното съпротивление с изпитвателно напрежение до 1000 V. Наборът от функции на измервателния уред е съобразен със специализирани приложения. С функцията AutoRange, налична в две версии, инструментът може динамично да превключва тестовото напрежение и да го настройва към текущите условия. Налични са два режима на измерване: автоматичен (непрекъснат) и ръчен (еднократен). При автоматизирано тестване измервателният уред може да бъде програмиран да измерва капацитета или не. В допълнение, потребителят може да дефинира функцията по подразбиране на устройството като измерване на изолационно съпротивление (RISO) или ниско съпротивление (RX). Функционалността на инструмента е разширена чрез цифров вход и изход. Това позволява на измервателния уред да реагира на събитията в системата, в която работи. Уредът се управлява от главното/главното контролно устройство посредством сериен комуникационен протокол MIC-RS-SCP. Позволява например стартиране и спиране на измерване на съпротивление, четене на резултата от измерването или промяна на конфигурацията на инструмента.

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ