MPI 530 IT

Многофункционален тестер за измерване на електрически величини – професионален и изчерпателен

Проявявам интерес към продукта:


    Описание

    Многофункционалният прибор за измерванена параметри на електрически инсталации се използва за прецизни измервания на електрически инсталации и.е отговор на нуждите на специалистите в електротехническата индустрия, предимно монтажници и инженери по проверките. Конструиран е в съответствие с изискванията на стандарт EN 61557. Позволява извършването на всички измервания, свързани със защита срещу токов удар, описана в стандарта HD 60364-6. Този модел разполага с обширни функции за измерване на заземяване под формата на допълнителни методи със скоби и измерване на съпротивлението на почвата. При използване на опционален адаптер е възможно също да се извършват автоматични измервания на изолационното съпротивление и за 3-, 4- и 5-жилни кабели. Допълнителна външна сонда също позволява тестване на осветеността. В допълнение, измервателният уред позволява запис и анализ на мрежови параметри, включително хармоници до 40-тия. Прибора включва функциите и възможностите на няколко измервателни устройства в един усъвършенстван инструмент. Множество практични функции, комбинирани с висока точност на измерване, го правят надежден. Предлага широк набор от функции. Той съчетава измервателните възможности на няколко устройства, като същевременно осигурява еднакво добра точност. Може да се използва за всички измервания за въвеждане в експлоатация на електрически инсталации в съответствие с приложимите разпоредби: импеданс на контур фаза-нула (също във вериги, защитени с RCD), Параметри на RCD, изолационно съпротивление, земно съпротивление (4 метода на измерване + измерване на съпротивлението на почвата), непрекъснатост на защитните и еквипотенциалните връзки, измерване на интензитета на светлината, тест за последователност на фазите, тест за посоката на въртене на двигателя. Може да записва 50/60 Hz параметри за качество на мощността: напрежение L1 – средни стойности в диапазона до 500 V, L1 ток – средни стойности, измерване на ток в диапазона до 3 kA (в зависимост от използваните токови сонди), честота в диапазона 40 Hz – 70 Hz, активна (P), реактивна (Q) и привидна (S) мощност, фактор на мощността (PF), cosφ, хармоници (до 40-ти за напрежение и ток), пълно хармонично изкривяване (THD) за ток и напрежение. Това устройство може да се използва за проверка на безопасността на електрически системи в домакинства и промишлени съоръжения. Измерванията могат лесно да се автоматизират с: автоматичен режим на тестове на устройства за остатъчен ток (RCD), с адаптер, който може да се използва за тестване на системи чрез стандартни 230 V контакти, AutoISO-1000C адаптер за автоматичен тест на изолационното съпротивление на 3-, 4- и 5-жилни кабели, без превключване. Въвеждането на данни в устройството се улеснява от QWERTY клавиатура с Bluetooth комуникационен модул. Повишена устойчивост към условията на околната среда. Приборът ще се справи добре при трудни условия на околната среда. Защитата от проникване на прах и вода се осигурява от уникален корпус с ниво на защита IP54. Той е устойчив на механични повреди, а специален дизайн ви позволява лесно да защитите екрана чрез екраниране с помощта на капака на глюкомера. Освен, че предпазва от повреда, той също така ви позволява удобно да носите и използвате устройството в различни позиции. Можете лесно да прехвърляте данни от измерванията към Вашия компютър чрез USB порт или безжична комуникация. За да генерирате отчет за измерванията за защита от токов удар, използвайте софтуера. Запазването на заредените данни в най-простите формати и отпечатването се осигурява от безплатен софтуер.

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ