MPI 540-PV + EVSE-01

Многофункционален тестер за измервания на електрически величини и параметри на фотоволтаични инсталации

Проявявам интерес към продукта:    Описание

    1. Многофункционален измервателен уред е предназначен за тестване на битови и промишлени електрически инсталации. Инструментът може да се използва за извършване на измервания, резултатите от които определят състоянието на безопасност на инсталацията. Освен това потребителят има възможност да записва параметрите на електрическите мрежи, разположени на тези обекти. Това позволява да се контролира качеството на електроенергията и да се измерват параметрите на защитата от токов удар с помощта на един универсален уред.
    Значителна автоматизация на измерванията е възможна чрез функцията за тестване на прекъсвачи за остатъчен ток в автоматичен режим, както и последователности от измервания, предварително програмирани от производителя (така наречените самотестове), които също могат да бъдат разширени със собствени последователности. Автоматичното измерване на изолационното съпротивление на 3-, 4- и 5-жилни кабели ще се извършва с опционлен адаптер..

    2. Адаптер за тестване на зарядни станции за автомобили позволява извършването на цялостни измервания на станции за зареждане на електрически превозни средства – бързо и в съответствие с приложимите разпоредби. Симулирайки кабела за зареждане (линия за контрол на близост – PP) и състоянието на връзката с превозното средство (линия за контрол на пилота – CP), това ще доведе станцията в различни работни състояния. Това ще даде възможност за измервания в областта на защитата от токов удар: ZS импеданс на веригата за повреда, RISO изолационно съпротивление и проверка на параметрите на RCD устройствата за остатъчен ток. За улесняване на диагностиката, един от гнездата на адатера е снабден със сигнал с широчинно-импулсна модулация (PWM). Адаптерът позволява измервания на AC зарядни станции за електрически превозни средства с конектор тип 2. Предлагат се тестове за 1-фазни и 3-фазни станции – с и без вентилация.

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ