MPI 540-PV SOLAR

Многофункционален тестер за измервания на електрически величини и параметри на фотоволтаични инсталации

Проявявам интерес към продукта:    Описание

    1. Мултифункционален прибор за измерване на параметрите на електрически и фотоволтаични системи е усъвършенстван инструмент, създаден специално за измерване на параметри на фотоволтаични инсталации. С използването на едно устройство е възможно да се извърши цял набор от тестове на DC и AC страни в съответствие с насоките на стандарт EN 62446. В допълнение, се използва и за извършване на всички измервания за определяне на състоянието на безопасност на домашни, както и промишлени електрически инсталации. Представеният измервателен уред е устройство с разширени възможности, предназначено за специалисти, работещи в инсталационната и електротехническата индустрия. При измерване на параметрите на фотоволтаична инсталация, измервателният уред автоматично преизчислява параметрите към референтните условия на STC (Стандартни тестови условия). Измерванията на напрежения, токове и мощност от AC и DC страна на инвертора ще потвърдят неговата ефективност. След прехвърляне на данните, съхранени в паметта на измервателния уред, към софтуера е възможно да се генерира отчет за параметрите на фотоволтаичната инсталация. За да се автоматизират измерванията, измервателният уред е допълнително обогатен с функцията за тестване на устройства за остатъчен ток в режим Auto. Уредът разполага и с предварително програмирани от производителя последователности от измервания (т.нар. автотестове), които при необходимост могат да бъдат разширени със собствени последователности. Възможностите и функционалността на измервателния уред ще бъдат допълнително подобрени с опционален адаптер, който позволява автоматично измерване на изолационното съпротивление на 3-, 4- и 5-жилни кабели.

    2. Измерване на слънчева радиация и температура IRM-1. Малък, но незаменим за тестване на фотоволтаични системи. Чрез измерване на стойностите на слънчевата радиация, както и температурата на панела и околната среда, той предоставя необходимите данни за преобразуване на резултатите в STC условия. Вграден рекордер с памет от 5000 записа позволява инструментът да се използва като инструмент в процеса на проектиране на фотоволтаични инсталации, както и за диагностициране на проблеми със засенчването на панела.

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ