MPI 540-PV

Многофункционален тестер за измерване на електрически величини и параметри на фотоволтаични инсталации

Проявявам интерес към продукта:    Описание

    Мултифункционалният прибор е усъвършенстван инструмент, създаден специално за измерване на параметри на фотоволтаични инсталации. С използването на едно устройство е възможно да се извърши цял набор от тестове на DC и AC страни в съответствие с насоките на стандарт EN 62446. В допълнение се използва и за извършване на всички измервания за определяне на състоянието на безопасност на домашни, както и промишлени електрически инсталации. Представеният измервателен уред е устройство с разширени възможности, предназначено за специалисти, работещи в инсталационната и електротехническата индустрия. При измерване на параметрите на фотоволтаична инсталация, измервателният уред автоматично преизчислява параметрите към референтните условия на STC (Стандартни тестови условия). Измерванията на напрежения, токове и мощност от AC и DC страна на инвертора ще потвърдят неговата ефективност. След прехвърляне на данните, съхранени в паметта на измервателния уред, към програмата Reports PLUS е възможно да се генерира отчет за параметрите на фотоволтаичната инсталация. За да се автоматизират измерванията, унивателният уред е допълнително обогатен с функцията за тестване на устройства за остатъчен ток в режим Auto. Уредът разполага и с предварително програмирани от производителя последователности от измервания (т.нар. автотестове), които при необходимост могат да бъдат разширени със собствени последователности. Възможностите и функционалността на измервателния уред ще бъдат допълнително подобрени с подходящо подбран допълнителен адаптер, който позволява автоматично измерване на изолационното съпротивление на 3-, 4- и 5-жилни кабели. Много повече от многофункционален измервателен уред. Най-големият сензорен екран на пазара (7”) – забележителна ергономичност и лекота на използване, Сменяема microSD карта с памет – лесно увеличаване на капацитета на паметта, Li-Ion батерия – за по-продължителна работа, Измерване на фотоволтаични инсталации по стандарт EN 62446, Сътрудничество с измервател на слънчева радиация и температура, Доклад от теста на фотоволтаичната инсталация със софтуер Reports PLUS, Трифазен регистратор на мощност – усъвършенствана диагностика на качеството на електроенергията, Показване в реално време на параметрите на мрежата – незабавна оценка на условията на тестовата площадка, Параметри, измерени в съответствие с клас S на стандарт EN 61000-4-30 – висока точност на измерванията, Калкулатор на разходите за енергия – бърза оценка на потенциалните спестявания, Измерване на всички параметри, свързани със заземяване и защита срещу токов удар – един уред вместо няколко, Бързо измерване на импеданса на веригата за повреда в мрежи, защитени с RCD без задействане (до няколко секунди) – спестяване на време, Автоматични измервания – възможност за извършване на автоматични измервания в последователност – опростени измервания, Бърз път от измервания до отчет – спестява време. Приборът съчетава измервателните възможности на няколко устройства, като същевременно осигурява еднакво добра точност. Може да измерва фотоволтаични инсталации в съответствие със стандарта EN 62446: непрекъснатост на защитните и еквипотенциалните връзки, земно съпротивление, изолационно съпротивление от страна на DC, напрежение на отворена верига UOC, ток на късо съединение ISC, работни токове и мощности от страна на DC и AC, ефективност на инвертора. Може да записва 50/60 Hz параметри за качество на захранването в съответствие с S клас на EN 61000-4-30: напрежение L1, L2, L3, – средни стойности в диапазона до 500 V, Токове L1, L2, L3, – средни стойности, измерване на ток в диапазона до 3 kA (в зависимост от използваните токови сонди), честота в диапазона 40 Hz – 70 Hz, » активна (P), реактивна (Q) и привидна (S) мощност, фактор на мощността (PF), cosφ, tanφ, хармоници (до 40-ти за напрежение и ток), общо хармонично изкривяване (THD) за ток и напрежение, запис на събития за ток и напрежение, енергиен поток – 4 квадранта. Може да се използва за всички измервания за въвеждане в експлоатация на електрически инсталации в съответствие с приложимите разпоредби: импеданс на контура фаза нула (също във вериги, защитени с RCD), параметри на RCD, изолационно съпротивление, земно съпротивление (4 метода на измерване + измерване на съпротивлението на почвата), непрекъснатост на защитните и еквипотенциалните връзки, измерване на интензитета на светлината, тест за фазова последователност, тест за посока на въртене на двигателя. Автоматичен тест за безопасност на монтажа. Приборът позволява контрол на безопасността на жилищни, търговски и промишлени електрически инсталации. Измерванията могат лесно да се автоматизират с: автоматичен режим на тестове на устройства за остатъчен ток (RCD), автоматични измервания – свободно конфигурируеми последователности от измервания, адаптер за автоматичен тест на изолационното съпротивление на 3-, 4- и 5-жилни кабели, без превключване. Фотоволтаици под наблюдение. Изключително универсален измервателен уред, предназначен специално за тестване на фотоволтаични инсталации. Устройството позволява пълен набор от тестове на DC и AC страна – в съответствие с указанията на стандарт EN 62446..Трифазен регистратор на качеството на тока.

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ