MRP-201

Прибор за изпитване на Дефектнотокови защити, специалист по дефектнотокови прекъсвачи

Проявявам интерес към продукта:    Описание

    Уред за измерване на дефектен ток е специализиран уред за измерване на всички видове прекъсвачи за дефектен ток – директен, краткозакъснителен, селективен; типове AC, A и B. Позволява измерване на ток на изключване, време на изключване в зависимост от диференциалния ток, съпротивление на защитния проводник и контактно напрежение. Измерванията могат да се извършват индивидуално или последователно в автоматични режими (всички предварително зададени измервания за дадена форма на вълната или за всички форми на вълна); възможно е и едновременно измерване на тока и времето на задействане (с едно задействане на RCD). Характеристика. Тестване на RCD прекъсвачи от тип AC, A, B; Тестване на общи, краткозакъснителни и селективни RCD за номинални стойности на тока 10, 15, 30, 100, 300, 500 mA; Измерване на тока на изключване IA и времето на изключване tA за токове 0,5 IΔn, 1 IΔn, 2 IΔn, 5 IΔn; Измерване на RE и UB без задействане на RCD; Разширена функция AUTO за измерване на RCD; Измерване на IA и tA по време на едно задействане на RCD. Допълнителни функции. Проверка на правилността на PE връзка с помощта на контактен електрод. Измерване на напрежение (0 … 500 V) и мрежова честота. Памет от 990 резултата. Безжично предаване на данни към компютър. Клавиатура с подсветка. Области на приложение. Измервателния прибор позволява на потребителя да измерва параметрите на устройствата за остатъчен ток (RCD), като време или работен ток. Устройството е полезно за тестване на електрически системи с вериги, защитени от RCD от тип AC, A и B. Повишена устойчивост към условията на околната среда. Уредът ще се справи добре при трудни условия на околната среда. Защитата от проникване на прах и вода се осигурява от уникален корпус с ниво на защита IP67. Комуникация и софтуер. Можете лесно да прехвърляте данни от измерванията към Вашия компютър чрез безжична комуникация. За да генерирате отчет за измерванията за защита от токов удар, използвайте софтуер. Запазването на изтеглените данни в най-простите формати и отпечатването се осигурява от безплатен софтуер.

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ