MRU-120

Многофункционален приборза измерване на съпротивлението на заземяване

Проявявам интерес към продукта:    Описание

    С използването на прибора за измерване на земно съпротивление и съпротивление на почвата е възможно да се извършват измервания на земното съпротивление по 3-полюсен и 4-проводен метод, измервания с използването на допълнителни клеми (многократно заземяване – без необходимост от разхлабване на връзките за наблюдение), както и измервания по метода на две скоби – в някои случаи е възможно измерването да се извърши без необходимост от използване на допълнителни сонди, забити в земята. Предназначено да отговори на нуждите на енергетиката и се използва за измервания на заземяване – диапазон на измерване (измервания в съответствие със стандарт EN 61557) от 0,30 Ω. Функционалността на уреда се допълва от възможността за измерване на съпротивлението на почвата и непрекъснатостта на защитните и изравнителните връзки. 3-полюсен и 4-проводен метод – измерване на заземителни системи с помощта на спомагателни сонди; 3-полюсен метод със скоба – измерване на заземителни системи с множество земни електроди; Метод с две клеми – измерване на заземителната система, когато допълнителните сонди не могат да се използват; Съпротивление на почвата – метод на Венер; Съпротивление на земна връзка и еквипотенциално свързване, измерено с помощта на ток ≥200 mA с функция за автоматично нулиране – отговаря на изискванията на EN 61557-4; Измервателен ток от 200 mA – улеснява измерването на земното съпротивление в трудни зони (пясък, камениста почва); Измерване на съпротивление на спомагателни електроди RS и RH; Измерване на смущаващо напрежение; Измерване при наличие на смущаващо напрежение, генерирано от електрически мрежи с честота 50 Hz и 60 Hz; Избор на максимално напрежение на измерване (25 V и 50 V); Автоматично изчисляване на съпротивлението на почвата в ом-метри (Ωm) и ом-футове (Ωft); Памет за 990 резултата от измерване (10 банки по 99 клетки всяка); Калибриране на използваната скоба; Часовник за реално време (RTC); Степента на защита IP54 предпазва устройството от вода и твърди частици в случай на пръски или прашни условия. Преди да извърши измерването, измервателният уред проверява дали тестваният обект е подложен на прекомерно напрежение на смущение, което може да показва допълнителни проблеми. Резултатите могат да бъдат записани в паметта на устройството. Тези резултати могат лесно да бъдат прехвърлени в софтуера за архивиране или последващ анализ и изследване. Вградена помощна функция – помощни илюстрации демонстрират как правилно да се извърши измерването за всеки метод. Правилност на връзките – ако измервателният уред открие грешка, която възпрепятства правилното измерване, той ще посочи това в горната част на екрана, като използва съответния символ на тестовата букса.

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ