MRU-120HD

Многофункционален прибор за измерване на съпротивлението на заземяване и почвата при тежък режим на работа

Проявявам интерес към продукта:    Описание

    Здрав и функционален уред, характеризиращ се с особена устойчивост при трудни условия на работа. Не се страхува от прах или калки и се справя отлично дори в зони, където има повишен риск от пръски. Степента на защита IP67 при затворен капак и IP 54 при работа. С използването на измервателния уред е възможно да се извършват измервания на земното съпротивление по 3-полюсен и 4-проводен метод. Инструментът също така позволява извършване на измервания с помощта на допълнителни клеми (многократно заземяване – без необходимост от прекъсване на връзките за наблюдение) и измервания с помощта на метода с две клеми. В някои случаи измерването може да се извърши без използването на допълнителни сонди, забити в земята. Това е инструмент, предназначен специално за измерване на заземяване в енергетиката. Диапазон на измерване (измервания в съответствие с EN 61557) от 0,30 Ω. Земно съпротивление – метод на Венер; Съпротивление на заземителни и компенсаторни проводници, измерено с ток ≥200 mA /което осигурява ефективни измервания на заземяване на енергийни обекти като трафопостове и електроцентрали/ с функция за автоматично нулиране – отговаря на изискванията на EN 61557-4. Измерване на съпротивление на спомагателни електроди RS и RH; Измерване на смущаващо напрежение; Измерване при наличие на смущаващо напрежение, генерирано от електрически мрежи с честота 50 Hz или 60 Hz; Избор на максимално напрежение на измерване (25 V и 50 V); Автоматично изчисляване на съпротивлението на почвата в ом-метри (Ωm) и ом-футове (Ωft); Памет за 990 резултата от измерване (10 банки по 99 клетки всяка); Калибриране на използваната скоба; Часовник за реално време (RTC); Предаване на данни към компютъра; Индикация за батерията. Графичният потребителски интерфейс осигурява ясни показания и изрични съобщения. Това означава бързо и безпроблемно обслужване. Няма значение дали правите измервания, докато газите в калта или действате в пясъка сред облаци прах. Преди да извърши измерването, измервателният уред проверява дали тестваният обект е подложен на прекомерно напрежение на смущение, което може да показва допълнителни проблеми.

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ