MRU-200-GPS

Многофункционален прибор за измерване на съпротивление на заземяване и почва

Проявявам интерес към продукта:    Описание

    Това, което определено отличава този модел от другите измервателни уреди от този вид, е използването на всички познати методи за измерване на земното съпротивление. Измерването може да се извърши по технически 3-полюсен и 4-проводен метод, също и с допълнителни клеми (многократно заземяване), както и по метод с две клеми и импулсен метод (измерване на импеданса на заземяване). Използването на метода с две сонди позволява тестването да се извърши без необходимост от допълнителни помощни сонди, които се забиват в земята. Използва се и за диагностика на мълниезащитното заземяване и за обширни, многократни и свързани измервания на заземяване (също под земята). Предимството на този метод е, че няма нужда да се намесвате във веригата. Извършването на измервания е в съответствие с EN 62305 – необходимостта от измерване на земния импеданс. Устройството има допълнителна функция за измерване на съпротивлението на почвата, непрекъснатостта на защитните и изравнителните връзки и, с помощта на клеми, също и токове на утечка или повреда. Отличава се също така и с високата точност на получените резултати. Диапазон на измерване – измервания в съответствие с EN 61557 – от едва 0,30 Ω; Импулсен метод – измерване на системи за мълниезащита с рампа на измервателния импулс 4/10 μs, 8/20 μs, 10/350 μs, 3-полюсен и 4-проводен метод – измерване на заземителни системи с помощта на спомагателни сонди; 3-полюсен метод със скоба – измерване на заземителни системи с множество земни електроди; Метод с две клеми – измерване на заземителната система, когато допълнителните сонди не могат да се използват; Земно съпротивление – метод на Венер; Съпротивление на заземителни и компенсаторни проводници, измерено с ток ≥200 mA с функция за автоматично нулиране – отговаря на изискванията на EN 61557-4; Измерване на ток на утечка; Измерване на съпротивление на спомагателни електроди RS и RH; Измерване на смущаващо напрежение; Измерване на честота на смущения; Измерване при наличие на смущаващо напрежение, генерирано от електрически мрежи с честота 16 2/3 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 400 Hz; Избор на максимално напрежение на измерване (25 V и 50 V); Автоматично изчисляване на съпротивлението на почвата в ом-метри (Ωm) и ом-футове (Ωft); Памет за 990 резултата от измерване (10 банки по 99 клетки всяка); Калибриране на използваната скоба; Часовник за реално време (RTC); Пренос на данни към компютър и мобилни устройства; Индикация за батерията. Графичният потребителски интерфейс осигурява ясни показания и изрични съобщения. Това означава бързо и безпроблемно обслужване. Адаптерът ERP-1 позволява на потребителя да тества заземителни системи с помощта на гъвкави скоби. Това е особено полезно, напр. в случай на решетъчни кули – не е необходимо да се изключва линията или да се изключват контролните конектори. Има опция за добавяне на GPS, като към записаните координати се добавят и координати.

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ