MRU-30

Универсален прибор за измерване съпротивлението на заземнение

Проявявам интерес към продукта:    Описание

    Компактен многофункционален прибор за измерване на земното съпротивление и съпротивлението на почвата, който позволява ефективно и лесно измерване на земното съпротивление. Налични са много методи за измерване в малък корпус. Инструментът може да се използва за извършване на единични измервания на заземяване, както и за множество измервания на заземяване с помощта на допълнителни скоби или електроди. Допълнителните възможности на това удобно устройство включват измерване на съпротивлението на почвата по метода на Wenner, както и проверка на непрекъснатостта на изравнителните връзки и защитните проводници. Друго предимство е ясното предаване на информация, предупреждаваща потребителя за възможни опасности или открити нередности. Информацията се появява на екрана преди и след теста. Методи за измерване: 3-полюсен и 4-проводен метод – измерване на заземителни системи с помощта на спомагателни сонди; 3-полюсен метод със скоба – измерване на заземителни системи с множество земни електроди; Метод с две клеми – измерване на заземителната система, когато допълнителните сонди не могат да се използват; Земно съпротивление – метод на Венер; Съпротивление на земна връзка и еквипотенциално свързване, измерено с помощта на ток ≥200 mA с функция за автоматично нулиране – отговаря на изискванията на EN 61557-4; Измерване на съпротивлението на спомагателния електрод RS и RH; Измерване на смущаващо напрежение; Измерване при наличие на смущаващи напрежения в мрежи с честоти 50 Hz и 60 Hz; Избор на максимално измервателно напрежение (25 V и 50 V); При измерване на земното съпротивление разстоянията между електродите могат да бъдат въведени в метри (m) или футове (ft). Приборът предоставя възможност за извършване на тестове за заземяване с всички видове технически методи. Простата и интуитивна работа прави измерванията по-лесни и по-бързи. Разполага с вътрешна памет. Резултатите от измерванията могат да се предават на компютър за обработка на данните и подготовка на документация от тестовете за заземяване. Защитата IP65 гарантира прахоустойчивост и устойчивост на водни струи от всяка страна. Батерията е постоянно вградена и може да се зарежда от PowerBank или автомобилна запалка.

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ