MZC-304F

Опростен и ергономичен тестер на импеданса на контур Фаза Нула

Проявявам интерес към продукта:    Описание

    Представеният модел е един от най-малките инструменти, предлагани на пазара, предназначен за измерване на импеданса на контур в мрежи 230/400 V и измерване на непрекъснатостта. Измерванията на контура са с разделителна способност от 0,01 Ω, също и в случай на измервания в мрежи, защитени с RCD превключватели. С подсветка на клавиатурата и дисплея, устройството може да се използва дори при слаба светлина. Устройството има запечатан корпус със защита IP67, който се характеризира с отлична устойчивост и осигурява безпроблемна работа дори при неблагоприятни условия на околната среда. Измерване на импеданса на контура на повреда с резолюция 0,01 Ω. Измерване на импеданс на нисък ток във вериги, защитени от RCD ≥ 30mA с разделителна способност 0,01 Ω (обхват от 180…270 V). Работи в мрежи с напрежение 220/380 V, 230 V/400 V, 240/415 V (работен диапазон 180…460 V), Диапазон на работно напрежение: 180…270 V (за ZL-PE и ZL-N) и 180…460 V (за ZL-L). Максимален ток на измерване: 7,6 A за 230 V (3×10 ms), 13,3 A за 400 V (3×10 ms). Работна честота 45…65 Hz, Изчисляване на тока на повреда Ik. Измерване с разменени L и N проводници. Измерване на компоненти на съпротивление (RS) и реактивно съпротивление (XS). Измерване на ниско напрежение на непрекъснатост на веригата и съпротивление.
    Контактен електрод – бърз тест за правилно свързване на PE проводник. Измерване на напрежение 0…500 V. Измерване на честота 45.0…65.0 Hz. Памет за 990 резултата от измерване, възможност за прехвърляне на данните към компютър чрез Bluetooth. Захранване: батерии (4 x LR14) или акумулаторни батерии (4 x NiMH). Инструментът е предназначен за персонал, извършващ измервания в еднофамилни и многофамилни сгради, офис сгради, промишлени предприятия и всякакви други места, оборудвани с електрически системи за ниско напрежение. В допълнение, измервателният уред е предназначен за персонал по поддръжката, работещ на обекти, където токовете на повреда достигат 4,4 kA както и за проверка на вериги, допълнително защитени от устройства за остатъчен ток.

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ