MZC-330S

Прибор от тежка категори я при изпитване на импеданса на контур Фаза Нула

Проявявам интерес към продукта:


    Описание

    Ако разчитате на надеждни инструменти в работата си, това е точния прибор за Вас. В работата на всеки измервателен инженер, електротехник или техник понякога се налага извършването на множество измервания. В такива ситуации много устройства се блокират поради прегряване, което води до прекъсване. Измерване на много ниски импеданси на контура (с разделителна способност 0,1 mΩ) с ток 130 A при 230 V; максимум 300 A при 690 V. Измерване с ток 24 A при 230 V, максимум 37 A при 690 V с разделителна способност 0,01 Ω. Измервания в инсталации с номинални напрежения: 110/190 V, 115/200 V, 127/220 V, 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V, 290/500 V и 400/690 V и честоти 45… 65 Hz. Възможност за извършване на измервания в система на късо съединение: фаза-фаза, фаза-PE, фаза-N. Разграничаване на фазовото напрежение и междуфазното напрежение при изчисляване на тока на късо съединение. Възможност за промяна на дължината на тестовия проводник (измерване с 2p метод). 4p (четириполюсен) метод, тестовите проводници не изискват калибриране (измерване с ток до 300 A). Измерване на компоненти на съпротивление (RS) и реактивно съпротивление (XS). Измерване на напрежението на докосване и напрежението на удар при докосване с резистор 1 kΩ). Измерване на AC напрежение в диапазон 0…750 V. Измерване на честота 45.0…65.0 Hz. Памет за 990 резултата от измерване, възможност за прехвърляне на данните към компютър чрез USB и Bluetooth. Захранване: акумулаторна батерия. Достигане до области, недостъпни за другите. В непосредствена близост до трансформатори или в трансформаторни станции, където веригите са оборудвани с високотокова защита (предпазители с номинална мощност от няколкостотин ампера, прекъсвачи на двигатели), токовете на повреда могат да достигнат няколко стотици килоампера. Измерването на импеданса на веригата за повреда в такива мрежи изисква измервателен уред с голям ток, който е способен да измерва ZS стойности на ниво единични милиома. Уреда притежава патентовано техническо решение, което използва компоненти, които не се предлагат в търговската оферта (уникален резистор за повреда), ни позволява да предложим измервателния уред с перфектна производителност при такива взискателни условия. Наличните в търговската мрежа измерватели на импеданса на веригата за повреда извършват измерванията асиметрично, т.е. като използват полувълнов ток. Това решение въвежда преходната константа и DC константата, което не винаги води до линейно поведение на трансформатора по време на тестовете. Това от своя страна се отразява на точността на резултатите. Уреда прилага симетричен ток за измервания, което означава, че те използват пълната вълна – благодарение на усъвършенствания дизайн на измервателната система и веригата за повреда. Уредът се използва за измервания в мрежи със следното номинално напрежение: до 750 V, където очакваният ток на повреда може да достигне 95,8 kA, измерен съгласно EN 61557. Уредът може да се управлява дистанционно – всичко, което е необходимо, е измервателният уред да е влязъл в същата Wi-Fi мрежа като управляващото устройство, т.е. всяко устройство с уеб браузър. След като извика виртуалния контролен панел в браузъра, потребителят ще може да започне измерването от удобно разстояние и след това да прочете резултатите. По същия начин той ще получи достъп до съхранените резултати от измерванията. Всичко това може да се получи и чрез USB връзка.

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ