NOR1216

Външен микрофон за стационарни инсталации

Проявявам интерес към продукта:    Описание

    Измервателен микрофон за всякакви метеорологични условия, предназначен за използване с шумомери Nor140, Nor145 и Nor150. Той разполага с проверка на SysCheck и отопляем предусилвател. Предназначен е за постоянно приложение на открито. Външен микрофон за обществен шум и шум от самолети. Отговаря на IEC 60651, IEC 61672 клас 1 и ANSI S1.4 тип 1 (приложена корекция на честотата). Клас на защита IP 55 (прах и вода). Лесен за калибриране с нормален ½” звуков калибратор. Проверка на микрофона чрез SysCheck. Нисък собствен шум – обикновено под 17 dB, A-претеглено. Доставя се със сертификат за индивидуално калибриране. Вградено отопление за подобрена защита от атмосферни влияния. Директно захранван и поддържан от Nor140, Nor145 и Nor150 (вградени избираеми мрежи за коригиране на честотата, захранване с нагревател и генератор на сигнали SysCheck). Тип одобрен от PTB, Германия.

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ