NOR1218

Външен IEPE микрофон за полупостоянни инсталации

Проявявам интерес към продукта:    Описание

    Външен IEPE микрофон за полупостоянни инсталации. Директно захранван и поддържан от шумомери Nor131 или Nor139. Nor1218 използва стандартния предусилвател и микрофон от Nor131/Nor139, което го прави много ефективно решение. Външен микрофон за обществен шум и шум от самолети. Директно захранван и поддържан от Nor131 или Nor139 (вградени избираеми мрежи за коригиране на честотата). Отговаря на IEC 60651, IEC 61672 клас 1 и ANSI S1.4 тип 1. Клас на защита IP 55 (прах и вода). Лесен за калибриране с нормален ½” звуков калибратор. Нисък собствен шум – обикновено под 18 dB, A-претеглено.

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ