NOR1294

Коригиране на фазовата характеристика на анализатор на интензитета на звука

Проявявам интерес към продукта:    Описание

    Базиран на иновативния метод, изобретен от Norsonic за коригиране на фазовата характеристика на анализатор на интензитета на звука, Nor150 предлага следните изключителни уникални характеристики за измерване на интензитета на звука; Измерване на пълната честотна характеристика с 12 mm дистанционер със значително по-висока динамика от изискваната в настоящите ISO стандарти. Процедурата за тази корекция на фазовата характеристика е толкова удобно интегрирана в Nor150, че може да се извърши много лесно и бързо преди всяко измерване! За използване със сонда за интензитет на звука Nor1290. Диаграмата показва, че благодарение на новия алгоритъм с 12 mm дистанционер, този фазов калибратор прави системата за измерване на звуковия интензитет Nor150 да изпълнява изискванията, описани в IEC 61043 за 100 mm дистанционер:

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ