Nor140

Прецизен ръчен шумомер, предназначен за най-взискателните потребители.
Nor140 е вместен в най-малкия анализатор в реално време, включващ запис на звук, присъстващ на пазара днес.

Проявявам интерес към продукта:


    Описание

    Nor140 отговаря на следните стандарти, определени за шумомери, 1/1-октавни и 1/3-октавни филтри: IEC 61672-1:2002 клас 1, IEC 60651 клас 1, IEC 60804 клас 1, IEC 61260 клас 1, ANSI S1 .4-1983 (R2001) с изменение S1.4A-1985 клас 1, ANSI S1.43-1997 (R2002) клас 1, ANSI S1.11-2004 клас 1.

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ