Nor275

Мощен източник на звук, с 6 броя високоговорителя

Проявявам интерес към продукта:    Описание

    Мощен източник на звук, проектиран за измервания на акустиката на сгради съгласно ISO 16283-1:2014 (заменя ISO-140/4 Приложение A (Измервания на място)). Осигурява равномерно звуково излъчване. Когато се използва с усилвателя на мощност Nor282 (Nor280), високото ниво на звукова мощност осигурява точни дескриптори при условия на измерване, които включват високи фонови нива, високи звукоизолационни свойства и големи обеми на помещението. Nor275 е предназначен за поставяне на пода и използва пода като огледало за излъчвания звук. Високоговорителят е проектиран да работи на пълна мощност повече от един час непрекъснато. Изходна звукова мощност с използване на Nor282/Nor280 с розов шум и изравняване: 120 dB (Lin). Високоговорители: 6 броя ×6”. Мощност (широколентова): 100 WRMS (макс.)

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ