NorAcal

Система за калибриране на аудиометър

Проявявам интерес към продукта:    Описание

    Калибриране по международни стандарти IEC и ANSI. Звуков анализатор от клас 1. Оборудването отговаря напълно на стандартите ISO и IEC. Въздушна проводимост, костна проводимост и опора на свободното поле. Система до ключ, включително всички налични съединители. Поддържа много видове изходни преобразуватели. Налични различни тестове (честота, говор, линейност и др.). Тестове с възможност за персонализиране. Измерване на хармонично изкривяване. Измерване на честота. Управление на различни чувствителност на трансдюсера (AC, FF, BC). Корекционни таблици за различните видове изходни преобразуватели. Таблици за ниво на слуха с възможност за избор. Лесно адаптивен тестов доклад

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ