NorConcertControl Nor1037

Пълна система за наблюдение и отчитане на нивото на звука в дискотеки, концерти или събития на открито.

Проявявам интерес към продукта:


    Описание

    NorConcertControl (Nor1037) осигурява наблюдение в реално време на действителното ниво на звука. Софтуерът NorConcertControl работи с шумомери Norsonic Nor131, Nor132, Nor135, Nor139 и Nor140. Системата NorConcertControl отговаря на съответните части от нормативен акт на ЕС 2003/10/EC – Шум при работа, DIN 15905-5, Swiss SLV 2007 и IEC 61672 клас 1. SLM се контролира изцяло от компютъра. Всички съответни резултати се актуализират непрекъснато на дисплея на компютъра: Работи 1 час LAeqT, 1-5 минути LAeqT, LAF, LAFmax. SMS по избор на предварително избрано прагово ниво. Вътрешната корекция на разстоянието позволява свободен избор на позиция на микрофона. Всички измерени резултати са налични във формат на данни на Microsoft Excel. Всички резултати са налични като графични дисплеи и като цифрови таблици. NorConcertControl е проектиран като стандартен софтуер за Windows и следва нормалния потребителски интерфейс на Windows. Работи с XP и Vista.

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ