NorProtector Nor1025

Софтуер за изчисляване на ефектите от използването на различни средства за защита на слуха

Проявявам интерес към продукта:    Описание

    Софтуер за изчисляване на ефектите от използването на различни средства за защита на слуха въз основа на честотни спектри от Nor131/Nor132 и Nor140. Включена е голяма база данни, съдържаща данни за най-популярните използвани средства за защита на слуха. Средства за защита на слуха, които не са включени в базата данни, могат лесно да бъдат добавени от потребителя. Измерванията се прехвърлят от шумомера към програмата с помощта на софтуер Nor1020 NorXfer. Софтуерът Nor1025 NorProtector изчислява всички необходими резултати за оценка на риска от шумова глухота. С бързо плъзгане и пускане се импортират всички измервания от повечето шумомери Norsonic. Потребителят трябва само да посочи продължителността на работа на всяка позиция и стойностите, надвишаващи нивото на действие, се оказват в цветни клетъчни кутии. Могат да се въвеждат индивидуални данни за всяко лице.

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ