NorVibraTest Nor1038

Мощен инструмент за последваща обработка и създаване на отчети за измерване

Проявявам интерес към продукта:    Описание

    Мощен инструмент за последваща обработка и създаване на отчети за измерване въз основа на заснети необработени данни. Програмата обработва до 6 канала за измерени вибрации и един канал за шум. Програмата изисква Nor133 или Nor136 да е оборудван с опция 1, запис на необработени данни. Проектно ориентирана система. Изчисляване на всички претеглени характеристики за многофайлови измервания. Дисплеи и др. претеглен и непретеглен времеви сигнал, честотен спектър, плътност на мощността. Налични са допълнителни функции за претегляне. Експортирайте вибрационните сигнали в .WAV или ASCII. Увеличение. Изчислени стойности между курсорите. Проверка на корелация между каналите. Изчисляване на A(8) за многостъпкови цикли. Генератор на отчети, базиран на Microsoft® Word за генериране на потребителски отчети. Многоезичен

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ