POB II Series

Прибори за тестване на бобини и двигатели на прекъсвачи

Проявявам интерес към продукта:  Описание

  Тестерите за бобини и захранващи блокове от серията POB II са мощни и леки (само 11 kg / 24,3 lbs) прибори за тестване на прекъсвачи, когато няма налична батерия на подстанция.
  POB30AD и POB40AD са уникални устройства на пазара поради двойното им предназначение.

  POB30AD и POB40AD могат да се използват като DC и AC захранващи блокове за прекъсвачи по време на пускане в експлоатация и редовно тестване за поддръжка. Типичното приложение обхваща сценарии, когато батерията на подстанцията не е свързана или налична. Предимство пред батерията на подстанцията е възможността за тестване в условия на понижено и повишено напрежение. Освен това стабилните напреженови изходи позволяват анализ на графиките на тока на бобината и двигателя, записани с анализатори на прекъсвачи от различни доставчици.
  Разполагат с четири отделни изхода за бобини DC и AC за захранване на бобини за отваряне и затваряне (10 V – 300 V DC или 10 V – 250 V AC; до 15 A) и изход за DC мотор, способен да издържи на стартови (пускови) токове до 30 A (POB30AD) и 40 A (POB40AD) при диапазон на напрежение 10 V – 300 V. С използването на този изход POB може да се използва и като източник на захранване или временно зарядно устройство за батерии.

  За гарантиране работата на прекъсвача при най-тежки условия изключвателните бобини на прекъсвача трябва да работят с минимално напрежение на изключване много под номиналното напрежение на батерията. Серията POB II има вградена възможност за извършване на автоматичен тест за минимално напрежение на изключване, съгласно международни стандарти като IEC 62271-100, ANSI C37.09.

  СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ