PQM-710

Универсален анализатор на качеството на електроенергията за дистанционен анализ в клас А, подходящ за използване във всички видове мрежи с диапазон на номинално напрежение от 110 V до 1000 V директно или индиректно чрез трансформатори.

Проявявам интерес към продукта:


    Описание

    Анализатор за качество на електроенергията, базиран на съвременни технологични решения, с помощта на който е възможно да се извършват цялостни измервания, анализи и запис на параметрите на мрежата 50/60 Hz и качеството на електроенергията в съответствие с европейския стандарт EN 50160. PQM-710 притежава дистанционно управление и пренос на данни чрез вграден GSM модем, часовник в реално време, синхронизиран с GPS протокол и дистанционно управление на анализатора чрез софтуер. Напрежения L1, L2, L3, N, PE (пет измервателни входа) – средни, минимални, максимални и моментни стойности в диапазона до 1000 V, оперативна съвместимост с преобразуватели на напрежение. Токове L1, L2, L3, N (четири входа за измерване) – средни, минимални, максимални и моментни стойности, измерване на ток в диапазона до 6 kA (в зависимост от приложените токови клеми), оперативна съвместимост с токови преобразуватели. Запис на събития на ток и напрежение с вълнови форми (до 1 s) и RMS1/2 графики с 30 s максимално време за запис. Запис на вълните на тока и напрежението след всеки период на осредняване. Вграден Wi-Fi комуникационен модул

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ