PQM-711

PQM-711 е универсален анализатор на качеството на електроенергията за дистанционен анализ в клас А, подходящ за използване във всички видове мрежи с диапазон на номинално напрежение от 110 V до 1000 V директно или индиректно чрез трансформатори.

Проявявам интерес към продукта:    Описание

    PQM-711 се използва широко в професионалната енергийна индустрия. Той осигурява пълен 4-квадрантен анализ, отговарящ на нуждите на потребителите и производителите на енергия, като възобновяема енергия, включително фотоволтаични и вятърни паркове. Позволява прогнозиране на повреди в разпределителните мрежи. Осигурява анализ на товароспособността на мрежите и трансформаторите, както и запис на текущите им състояния. В допълнение, това е мощен инвестиционен инструмент. Благодарение на PQM-711, потребителят ще получи необходимите данни за развитие на енергийната инфраструктура, ще предвиди потенциални проблеми и накрая – ще провери правилността и качеството на изпълнението.
    PQM-711 притежава дистанционно управление и пренос на данни чрез вграден GSM модем, часовник в реално време, синхронизиран с GPS протокол и дистанционно управление на анализатора чрез софтуер.

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ