RMO-TD

Серията RMO-TD е предназначена за измерване на съпротивлението на намотките на индуктивни обекти и тест на стъпални превключватели.

Проявявам интерес към продукта:


  Описание

  Серията RMO-TD е идеална за измерване на съпротивлението на намотките на индуктивни обекти. Измервателите на съпротивление на трансформатора и анализаторите на стъпалните превключватели са идеални за тестване трансформаторни намотки (силови трансформатори, разпределителни, автотрансформатори), всички видове стъпални превключватели, генератори, електрически двигатели, шинни съединения, кабелни връзки и заваръчни съединения.
  В допълнение, размагнитването на трансформатора може да се извърши с всички RMO-TD прибори.
  Серията RMO-TD съдържа 3 модела, с максимални тестови токове от 25 A (RMO25TD) до 60 A (RMO60TD).
  Трите независими канала за измерване на напрежение позволяват тестване на три последователни намотки. Това позволява измерване на съпротивлението на намотката във всяка позиция на стъпалния превключвател под товар без разреждане между тестовете.
  Всички RMO-TD имат вграден блок за управление на стъпалния превключвател. Позволява дистанционно управление на стъпален превключвател под товар (OLTC) директно от устройството. За да се извлече максимума от тази функция, е включен софтуер DV-Win, който може да бъде програмиран да прави всичко автоматично – провеждане на тестове за съпротивление на намотките и промяна на позициите на отклонението на OLTC.
  Софтуерът DV-Win също позволява контрол и наблюдение на тестовия процес, както и записване и анализиране на резултатите на компютър. Той предоставя отчет от теста, подреден в избираема форма като електронна таблица на Excel, PDF, Word или ASCII формат. Освен това DV-Win измерва и изчислява времето за преход на OLTC, пулсациите и съпротивлението на намотката за всяка операция по смяна на стъпалото. Софтуерът може също така да извърши изчисленията, необходими за теста „Heat Run“.
  Всички резултати могат да бъдат експортирани във формат за отчет.

  СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ