RMO-TH

Ръчен прибор за измерване на съпротивление на намотки на трансформатори

Проявявам интерес към продукта:  Описание

  RMO-TH е еднофазен инструмент, специално проектиран за измерване на съпротивлението на намотките на трансформатори и извършване на размагнитване на трансформатори. Съпротивлението на намотката се определя чрез инжектиране на постоянен ток през намотка, точно измерване на постоянен ток в намотката и след това изчисляване на съпротивлението като съотношение между напрежение и ток. Устройството генерира DC токове без пулсации. Както инжектирането на ток, така и извличането на енергия от магнитната верига на трансформатора се регулират автоматично.
  Уредът има два източника на постоянен ток за измерване на съпротивлението на намотката на трансформатора. Първият източник на постоянен ток може да генерира максимум 2 A DC и е предназначен за инжектиране на ток във високоволтовата намотка на трансформатора. Вторият източник на постоянен ток може да генерира максимум 10 A DC и е предназначен за тестване на намотката за ниско напрежение на трансформатора. Наличието на два отделни източника на постоянен ток е особено полезно при измерване на съпротивлението на намотката на разпределителни трансформатори. Тези трансформатори имат голям коефициент на трансформация. Поради това разликата между съпротивлението на намотките с високо и ниско напрежение е много голяма. Това изисква различни нива на изпитвателни токове за високоволтови и нисковолтови намотки.
  След теста за съпротивление на намотката RMO-TH може да демагнетизира ядрото на трансформатора. Процесът на размагнитване е напълно автоматичен и безопасен.
  Списъкът с приложения на инструмента включва:
  Измерване на съпротивлението на намотките на разпределителни и измервателни трансформатори, двигатели и генератори
  Размагнитване на разпределителни и измервателни трансформатори, двигатели и генератори
  RMO-TH се захранва от вътрешна Li-Ion батерия. Могат да се извършат до 100 теста с напълно заредена батерия. Времето за зареждане на батерията е 2,5 часа.

  СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ